Home
Over mij
Diensten
Favoriete links
Neem contact op
Flyers & Afbeeldingen
Persoonlijk Memorandum
Nalatenschapscoordinator
Diensten

De dienstverlening van Senioren Vangnet is persoonlijk en wordt in goed overleg afgestemd op uw specifieke situatie. Daarbij kunt u denken aan:

  

    het samenstellen van een Persoonlijk Memorandum

    het ordenen van de gehele administratie na het overlijden

    het melden van het overlijden aan banken/ werkgever/ instantie

    de aanvraag voor de verklaring van erfrecht

    het afhandelen van lopende zaken, zoals facturen, post enz. na het overlijden

    het opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen

    het opzeggen van verzekeringen

    het regelen van nieuwe bevoegdheden voor bankrekeningen

    het bemiddelen in contacten met notarissen, makelaars en boedelruimers

    de aanvraag van overlijdensuitkeringen ten behoeve van nabestaande(n)

    de aanvraag van pensioen/AOW/ANW ten behoeve van nabestaande(n)

    de aanvraag van (aanvullende) sociale uitkering, huursubsidie t.b.v. nabestaanden

    de afrondende belastingaangifte

    het aanleveren van de administratie bij een reeds bestaande accountant

    het inventariseren van lopende schulden, zoals belasting, hypotheek enz

    het inventariseren van effectendepots
HomeOver mijDienstenFavoriete linksNeem contact opFlyers & Afbeeldingen